Bầu sao hữu cơ

Healthy food delivered fast.

Bầu sao hữu cơ

FVF tự hào mang các loại rau tươi sạch đến từng bữa cơm của mọi gia đình

  • – Khối lượng tịnh:
  • – Sản xuất: Tiêu chuẩn USDA Organic/EU Organic
  • – Thời gian bảo quản: Sử dụng tốt nhất từ 3-4 ngày kể từ ngày đóng gói trên bao bì

per kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bầu sao hữu cơ”

Choose Rating

Free shipping over £50.
Money back guarantee