Dưa lưới

Healthy food delivered fast.

Dưa lưới

FVF tự hào mang sự tươi sạch đến từng bữa cơm của mọi gia đình

  • – Khối lượng tịnh
  • – Sản xuất: Tiêu chuẩn VietGap
  • – Thời gian bảo quan: Sử dụng tốt nhất từ 3-4 ngày kể từ ngày đóng gói trên bao bì

per kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dưa lưới”

Choose Rating

Free shipping over £50.
Money back guarantee