Cà chua bi vàng

Healthy food delivered fast.

Cà chua bi vàng

FVF tự hào mang các loại rau tươi sạch đến từng bữa cơm của mọi gia đình

  • – Khối lượng tịnh:
  • – Sản xuất: Tiêu chuẩn VietGap
  • – Thời gian bảo quan: Sử dụng tốt nhất từ 3-4 ngày kể từ ngày đóng gói trên bao bì

per kg
Browse Wishlist

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cà chua bi vàng”

Choose Rating

Free shipping over £50.
Money back guarantee